Menu

Nie mamy czasu na nudę

Dzieje się, dzieje...

exclamation-mark-310101_1280

Zapraszamy do WSPÓŁPRACY właśnie CIEBIE!

Oferujemy pracę od 1 września 2024 r. dla osoby komunikatywnej, odpowiedzialnej i kreatywnej do pracy z grupą dzieci ok. 10-12 osób. Praca w godzinach 10.30-18.30. Na początek 5130 brutto. Wymagania zgodne z ustawami, na podstawie których funkcjonuje placówka wsparcia dziennego  
a) wykształcenie wyższe:  
– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą LUB 
– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, LUB 
– na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela, LUB 
b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 

Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym a także w Krajowym Rejestrze Karnym… 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie: 
• CV na email :  domojca@loretanki.pl
• wypełnionej i podpisanej oraz przesłanie skanem na email : ZGODA I OGÓLNE OŚWIADCZENIE REKRUTACYJNE 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Zapraszam Was na cykl spotkań z naszymi bohaterami codzienności świetlicowej 🙂
Przy tej okazji zachęcam do wsparcia naszego wyjazdu kolonijnego…
Natomiast podstawowa działalność Świetlicy finansowana jest ze środków: Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Praga – Północ, Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, darowizn indywidualnych

Wyniki sportowe

W niedzielę 16 czerwca nasza świetlica brała udział w turnieju piłkarskim Serduszko Cup, wystawiliśmy trzy roczniki: 7-9, 10-12, 13-15. W pierwszym roczniku dzieci zajęły miejsce trzecie, w drugim miejsce drugie, a w trzecim miejsce czwarte. Ze wszystkich miejsc jesteśmy bardzo DUMNI!!!!