Menu
cropped-DomOjcaIgnacego-LogoPodst_siec2-2.png

Nasza misja

Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego mieści się w samym centrum warszawskiej Pragi. Stawiamy sobie za cel ochronę dzieci i młodzieży z tej dzielnicy przed wykluczeniem społecznym. Organizujemy pomoc materialną, dydaktyczną, zapewniamy opiekę psychologiczną, a przede wszystkim staramy się wychowywać młode pokolenie w duchu chrześcijańskim i patriotycznym.

Siostry Loretanki

Nasza kadra

s. M. Nikola – dyrektor świetlicy, czyli czuwa nad całością. Ma wielkie serce, ogarnia dzieci i ich potrzeby, ciągle załatwia różne sprawy i dyryguje nami odpowiedzialnie i z miłością.

s. M. Apolonia, s. M. Augustyna, pan Kamil – to nasi niestrudzeni wychowawcy. Codziennie gimnastykują się, by lekcje były odrobione, a czas wolny twórczo i mile spędzony. Odpowiadają na setki pytań, choć w głowie nie mają encyklopedii. Można na nich liczyć.

s. M. Judyta – prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (socjoterapię). Jest ekspertem od naszych potrzeb. Bardzo lubi zadawać pytanie: „Co czujesz?”. Zawsze dzieli się uśmiechem.
 

Pan Adam – jest jakby stróżem świetlicy, otwiera drzwi i zamyka. To najbardziej rozmowna osoba. Kocha Polskę i często mówi o Legii.

Pani Ula – to nasza najlepsza ciocia. Uczy nas, jak się dekoruje torty urodzinowe i co trzeba zrobić, żeby kolacja za każdym razem smakowała inaczej.

s. M. Judyta – prowadzi reedukację, uzupełnia nasze braki. Wyróżnia ją łagodność i cierpliwość.
 

Pani Ania i pani Ania – są dwie, miłe i dobre, lubią z nami rozmawiać. To nasi psycholodzy.