DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM,

którzy są z nami w dobrym i złym czasie.

Szczególnie chcemy wyróżnić:

OSOBY

Pani Regina z Warszawy, Pani Janina z Warszawy, Pan Maciej, Państwo Elżbieta i Wojciech ze Szwecji, Pan Andrzej z Kanady, Rodzina Różańcowa z Malmӧ i wiele innych…

FIRMY

Zadanie publiczne pod nazwą: Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego 2021-2024-podstawa, realizowane od 17.12.2021 - 30.10.2024 jest finansowane ze środków Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Północ.

ZA WSPARCIE WYJAZDÓW:

ZA ARTYKUŁY O NAS:

za produkty, którE możemy użyć podczas warsztatów kulinarnych:

ZA WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE PRAKTYK DUSZPASTERSKICH DLA KLERYKÓW: