DARY RZECZOWE

Dary rzeczowe można składać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze świetlicą.

PROCENT PODATKU

Żeby przekazać 1% podatku na naszą świetlicę należy wpisać:

nr KRS: 0000227378

Opis szczegółowy: Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego

DAROWIZNY

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą świetlicy można składać na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa

Nr rachunku bankowego:
05 1240 6074 1111 0000 4992 3726

Cel szczegółowy: Darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Świetlicy

Zachęcamy do skorzystania z przycisku POMAGAM, dzięki któremu można dokonać wpłaty bezpośrednio ze swojego banku.

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY DAR SERCA